Ulf Ekman

Ulf Ekman är en av grundarna till församlingen Livets Ord, som han sedan lämnade då han konverterade till Katolska kyrkan.