Vad är Sveriges kristna råd?

Sveriges kristna råd (SKR) är en ekumenisk samling av kristna församlingar, samfund och kyrkor. Deras syfte är bland annat att verka för kristen enhet i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sveriges kristna råd bildades 1992 med syfte att vara en gemenskap för kristna kyrkor, samfund och församlingar. Med Bibeln som grund, och utifrån kyrkornas olika traditioner bekänner medlemmarna den treenige Guden.

Ledarna för varje medlemskyrka träffas regelbundet i olika råd inom SKR. Det finns flera arbetsgrupper inom områden som migration, ungdomsfrågor och funktionshinder i rådet.

Sveriges kristna råd har gjort flera uppmärksammade gemensamma uttalanden, demonstrationer och upprop, bland annat Påskuppropet 2005, för en humanare flyktingpolitik. 

Rådet är organiserat i fyra kyrkofamiljer: ortodoxa och österländska kyrkor, lutherska kyrkor, frikyrkor samt romersk-katolska kyrkan.
 

Just nu har Sveriges kristna råd 27 medlemskyrkor, samt två observatörer.

Medlemskyrkor: 

Armeniska apostoliska kyrkan

Bulgariska ortodoxa kyrkan

Equmeniakyrkan

Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Etiopiska ortodoxa kyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Finska ortodoxa kyrkan

Frälsningsarmén

Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet

Koptiska ortodoxa kyrkan

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

Makedonska ortodoxa kyrkan

Pingst – Fria församlingar i samverkan

Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)

Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige

S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka

Serbiska ortodoxa kyrkan

Stockholms katolska stift

Svenska Alliansmissionen

Svenska kyrkan med EFS

Syrisk-ortodoxa kyrkan

Ungerska protestantiska kyrkan

Vineyard Norden

Österns assyriska kyrka (Österländsk kyrka)

Österns gamla kyrka (Österländsk kyrka)

 

Observatörer:

Adventistsamfundet 

Trosrörelsen 

Debatt