Debatt

Fel erkänna Palestina som stat

Det är ett brott mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder. Det skriver Andreas Carlson, KD.

Stefan Löfven meddelade i regeringsförklaringen i fredags att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill erkänna staten Palestina. Men att som Stefan Löfven stå i riksdagens talarstol och tala om ett erkännande av en palestinsk stat, när Hamas vill utplåna Israel, är att börja i helt fel ände.

USA har kritiserat Sverige och i går kallades den svenska ambassadören i Israel upp till landets utrikesminister för en formell protest. Det finns fog för den massiva kritik som riktats mot Sverige. Vi skulle bli det första EU-landet som erkänner Palestina som stat, trots att både EU och FN slagit fast att ensidiga handlingar i konflikten bör undvikas.

För utspelet att erkänna en palestinsk stat i Stefan Löfvens regeringsförklaring innebär just ett ensidigt ställningstagande, och uppfattas ännu mer som en sådan handling med tanke på den senaste konflikten i området.

Frågetecknen i regeringens besked är många. Löfven och den nya regeringen måste börja i rätt ände. Det är fel väg, och ren plakatpolitik, att erkänna Palestina mitt i en konflikt. Även om ett avtal nu är ingått mellan Hamas och Fatah, finns det stora tveksamheter kring deras gemensamma linje. Det finns inte en fungerande regering och allmänna val har inte hållits, trots att det utlovats.

När Sverige ska erkänna en stat, är det viktigt att vårt agerande följer folkrättens definition av en stat. Ett folk, ett avgränsat territorium och en regering som kan kontrollera territoriet och skydda befolkningen. I fallet Palestina finns det otvetydigt ett folk, men både när det gäller frågan om territorium och regering är vi långt ifrån definitionens mening. Därför är det att bryta mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder.

Den stat Löfven vill erkänna måste förhandlas fram. Enligt Osloavtalet går vägen till en palestinsk stat genom förhandlingar. Gränsdragningar, synen på Jerusalem, landområden och andra konfliktområden måste Israel och palestinierna komma överens om i fredssamtal.

Formuleringarna i regeringsförklaringen blir svårbegripliga när det står att en tvåstatslösning ska förhandlas fram "i enlighet med folkrättens principer", samtidigt som regeringens erkännande av en palestinsk stat i nuvarande situation bryter mot dessa principer. I regeringsförklaringen står det också att "en tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens."

Men det är oklart hur denna fredliga samexistens ska gå till när Stefan Löfven inte preciserar vad som menas och vad som ska erkännas. Om Löfven menar Västbanken, måste först gränsdragningarna redas ut. Ingår Hamasledda Gaza eller avses både Gaza och Västbanken, där Hamas och PLO ska styra tillsammans? Det är i så fall att ta ensidig ställning i en långvarig konflikt eftersom antisemitiska Hamas uttalade mål är att utplåna staten Israel, som är regionens enda utvecklade demokrati.

Stefan Löfven strider i sådana fall mot sina egna ord om ömsesidigt erkännande. En palestinsk stat med Hamas i ledningen, kan inte erkännas innan Hamas erkänner Israel.

Fler artiklar för dig