Debatt

Johan Westerholm: Islamic Reliefs stadgar bevisar koppling till Muslimska Brödraskapet

Islamic Reliefs påstående om att det saknas band till terrororganisationen är orimligt. Stadgar, ideologi personkopplingar och historien visar på motsatsen, skriver Johan Westerholm.

1 av 2

Islamic Relief hävdar i sin replik på min debattartikel den nionde juni (V och KD i ohelig allians riskerar att öka radikaliseringen) att de inte har några band med Muslimska Brödraskapet. Men organisationen har tydliga kopplingar till terrororganisationen. Fasta och långtgående kopplingar, som inte kan bortförklaras hur som helst.

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, startades 1981. En undergren av IFiS driver Stockholms moské vars ledare vid flera tillfällen markerat att dess ideologiska tolkning av Koranen överensstämmer med Muslimska Brödraskapets. Moskén har även gästats av Brödraskapets andlige ledare, Yussuf al Quaradawi.

Enligt Islamiska Förbundet i Sveriges egna stadgar från 2012 är IFiS medgrundare av Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE, som enligt IFiS tidigare president, Ahmed al-Rawi, är "tätt sammanlänkade" med Muslimska Brödraskapet. Även Brödraskapets andlige ledare, Yussuf al Quaradawi, har uttryckt motsvarande. Yussuf al Quaradawi är även ordförande för europeiska fatwarådet, som grundats av FIOE. Ett råd som predikar Brödraskapets uttolkning av Koranen samt har även låtit sprida "Zion Vises protokoll".

Så hur hänger det här ihop med Islamic Relief? I enlighet med Islamic Reliefs egna stadgar från 1992 togs initiativet till att starta organisationen av Islamiska förbundet i Sverige– en organisation som alltså ingår i Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Läs också Jakob Forssmed: Kyrkorna hjälper fast de blöder ekonomiskt under krisen

Islamic Relief Sverige är en del av Islamic Relief International och kopplingen mellan dem och Muslimska Brödraskapet fick den internationella storbanken HSBC att 2016 avsluta allt samarbete med Islamic Relief International. Detta efter att finansiering av bland annat Hamas avslöjats. Hamas är klassat som terroristorganisation av EU och USA och var vid tidpunkten för terrorklassificeringen Brödraskapets palestinska gren, detta enligt Hamas egna ursprungliga stadgars sjunde artikel (som senare kom att ändras).

Det finns alltså starka kopplingar mellan organisationerna i de egna stadgarna. Men även genom personer, till exempel Omar Mustafa, tidigare ordförande för IFiS, som på olika positioner hållit ihop nätverket genom att sitta i flera av organisationernas styrelser.

Ett exempel är samägandet av kursgården Granhedsgården. Hälften av gården överfördes från studieförbundet Ibn Rushd till IFiS 2015. Firmatecknare för alla parter var Omar Mustafa som då inte bara var ordförande för IFiS utan även förbundsrektor för Ibn Rushd, firmatecknare för Granhedsgården samt även vice ordförande för Islamic Relief Sverige. Samtidigt.

Islamic Reliefs påstående om att det saknas kopplingar till Muslimska brödraskapet är orimligt. Stadgar, ideologi personkopplingar och historien bevisar motsatsen. Skulle Islamic Reliefs utsaga stämma krävs en väsentligen bättre förklaring än ”det stämmer inte”.

Johan Westerholm, chefredaktör och ansvarig utgivare Ledarsidorna.se

Läs också Islamic Relief: Anklagelserna mot oss saknar grund

Fler artiklar för dig