EFK:s missionsledning: Så gick beslutet om att lägga ner Frizon till

Nu får vi testa nya sidor av vår pionjärförmåga som inkluderar att lägga ner och ersätta med nytt. Det är mycket tuffare, men lika nödvändigt, skriver EFK:s missionsledning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Med varmt hjärta har vi i Evangeliska frikyrkans (EFK:s) missionsledning läst berättelserna här i Dagen och på sociala medier om vad Frizon har betytt. Vi har själva följt festivalen och deltagit på olika sätt under alla de 20 år den har funnits. Tusentals unga människor har på Frizon fått möta Gud, upptäckt tron, fördjupat sin passion för Guds rike och i en tid av stora förändringar i kyrka och samhälle fått redskap att navigera i detta nya landskap som blev vårt.

Några frågar sig hur någon kan sätta stopp för en sådan framgång? Varför tas det beslutet av vuxna i EFK:s missionsledning? Har unga ingen plats i EFK? Ingen röst in i EFK? Hur ger EFK ut mandat och ansvar?

Läs mer: Josefine Arenius: Vår nostalgi får inte kväva nya, unga idéer

 

Detta är kluriga frågor för en rörelse som just EFK, som varit så tydlig med att såväl lokalt som nationellt arbeta utifrån devisen att församlingen är en helhet både som organism och organisation. EFK har ingen egen förening för unga vare sig på nationell nivå eller på lokalplan i de allra flesta församlingar.

I EFK måste vi därför lyssna in de ungas röst på andra sätt. EFK:s styrka har egentligen aldrig varit ungas engagemang i beslutande organ. När EFK ung fanns, hade de svårt att få fler än 20–30 personer att komma till årsmöten. Föreningsdelen i uppbyggnaden av rörelsen, som ju säkrar inflytande, har alltför ofta setts på som tungrott och hämmande.

Styrkan har i stället legat i ungas engagemang i att forma och bidra till mötesplatser lokalt, regionalt och nationellt. Exempel på detta är förutom Frizon, konferenserna, lovsång, tonårsbibelskolorna, smajl- och chililägren på Hjälmargården, lägren på de många gårdarna runt om i landet samt barnkonferensen på Torp. Listan kan göra längre. EFK:s kultur premierar action snarare än långa förankringsprocesser genom beslutande strukturer.

Läs mer: Daniel Wistrand: Frizonfestivalen gjorde tron större och vackrare

 

Frågorna om engagemang som Tomas Poletti Lundström ställer i sin kulturkrönika i Dagen den 9 maj är därför relevanta, men historien måste förstås i ljuset av EFK:s särart.

Hur gick då beslutet om att lägga ner Frizon till? Frizon leds och planeras av en ledningsgrupp som får sitt mandat av EFK:s missionsledning. Denna ledningsgrupp lade fram ett förslag tidigare i år om att årets Frizon, den 20:e i raden, skulle kunna bli en final och därmed sista Frizon. Tanken var då att under tiden fram mot Frizon ta fram planer på vad vi som rörelse i stället gör framöver. På grund av nya omständigheter har inte dessa planer kunnat formas.

Läs mer: ”Frizons nedläggning ett tecken på hur unga hanterats i EFK”

 

Det kräver mycket att lägga ner verksamheter. Överlag har vi i kyrkan haft alldeles för svårt för detta genom åren. EFK är bara 21 år och har haft förmånen att länge få jobba från scratch och därför få ta nya initiativ. Nu är vi inte längre en ny rörelse och är därför i en fas av omprövning. Nu får vi testa nya sidor av vår pionjär­förmåga som inkluderar att lägga ner och ersätta med nytt. Det är mycket tuffare, men lika nödvändigt.

I festivalens ledningsgrupp har det pratats om Frizon som en båt. En båt som läcker och som inte riktigt funkar. Varje år kämpas det med att laga hål och bygga om innan båten Frizon kan sjösättas. Nu behövs det en helt ny båt, för nya äventyr i Guds rike. Så ja, Johan Håård (Dagen den 23 maj), vi vill att den kristna tron ska leva vidare i kommande generationer. Och vi har i flera år jobbat med formatet för Frizon och sökt nya vägar. Men nu var tiden inne att avsluta. Vad som ska formas i framtiden har EFK:s missionsledning inte tagit ställning till, det är inte vår uppgift.

Vår uppgift är att samla unga i rörelsen, även de många församlingar som genom åren tappat sitt engagemang i Frizon, så de kan forma EFK som en rörelse som återigen blir för unga och av unga. Tomas Poletti Lundström har helt rätt i att detta måste vara grunden att bygga vidare på. Om det i dessa samtal finns önskemål om att forma ett nytt EFK ung, så är detta en möjlig väg framåt.

Läs mer: Tack Gud för att Frizon sprängde mina gränser

EFK har den fördelen och den nackdelen att vi inte har välfyllda konton. Vi har inte råd att göra något annat än vad våra församlingar vill bära ekonomiskt. Men vi vill tillsammans med våra församlingar fortsätta att ställa de resurser som vi har till förfogande. Missionsledningens intention är att tillsammans med de nya missionsdirektorerna, skapa en frizon för unga att forma något helt nytt utifrån deras egna analys och kallelse, precis som EFK:s ledning gjorde på slutet av 1990-talet då Frizon växte fram. Vi är väldigt nyfikna på hur Gud vill leda EFK vidare i allt detta.

För EFK:s missionsledning

Bernth-Åke Ottosson

Øyvind Tholvsen

Johanna Davén

Cahtrine Nygren

Thorine Arenius

Hans Lindstrand

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson