Ledare

Med anledning av Daniel Alms kritik mot Dagens ledarsida

Att ha kritiska synpunkter på innehåll i Dagen är något vi välkomnar. Det kanske inte alltid är roligt, men det spelar mindre roll.

Den senaste tiden har den svenska pingströrelsens ledare Daniel Alm framfört omfattande och stark kritik mot tidningen Dagen på sin Facebooksida.

Två ledarartiklar har stått i fokus. En om händelserna i Knutby (Pingst behöver tillsätta en haverikommission om Knutby) och en annan om församlingen Bethel i USA. (Fånga upp varningstecken från amerikanska Bethel)

Pingstledarens kritik består av, som jag ser det, tre delar.

• Det är förmätet av Dagens ledarsida att föreslå en haverikommission om det som hände i församlingen i Knutby.

• Ifrågasättandet av en del uttryck i Bethel i USA kommer i fel tid och känns som ett angrepp på karismatik i stort.

• Dagens ledarsida är i allmänhet dåliga på att ge stöd till det positiva som händer i Pingströrelsen.

Opinionsjournalistik är i sin natur ofta utmanande. Att det kan finnas olika åsikter om och perspektiv på opinionsartiklar är därför ganska vanligt förekommande. Det tillhör det offentliga samtalet och debatten. Vårt ledarmaterial driver frågor mot samhället men är också till för att utmana kyrkorna inåt. Utan sältan inåt blir trovärdigheten utåt nedsatt. Principen gäller givetvis också Dagen.

Vi pekar på goda exempel men ska också kunna problematisera och tala klarspråk på grundval av väl underbyggda resonemang. Det tror vi ger oss trovärdighet och understryker vår beteckning oberoende på kristen grund. Det är nämligen den trovärdigheten som bland annat gör att Dagens medarbetare ofta bereds möjlighet att medverka i andra medier och föra kristenhetens talan i ett sekulariserat Sverige. Vi ser också det som ett sätt att bidra till att utbreda Guds rike, vid sidan av Pingst och andra samfunds hårda arbete.

Betyder det då att Dagens ledarsida alltid har rätt i allt eller att dess innehåll skulle vara det enda perspektivet? Naturligtvis inte. Efter ledartexten om Knutby och förslaget om en haverikommission gav vi därför utrymme i tidningen åt en större intervju med pingstledaren själv (Haverikommission om Knutby avvisas av Pingst) där han fick uttrycka sin kritik och sina perspektiv på varför någon sådan kommission inte behövs. Som publicister skiljer vi mellan opinions- och nyhetersidor.

Att ha kritiska synpunkter på innehåll i Dagen är något vi välkomnar. Det kanske inte alltid är roligt, men det spelar mindre roll. Den publicistiska idén och konstruktionen medger inget annat. Men det som bedrövar mig och flera av mina medarbetare i detta fall är det kraftiga ifrågasättandet av våra motiv och vår utgångspunkt. Kritiken framförs dessutom i ett högt tonläge. Stundtals också raljant. Det ger känslan av att ha allt annat än dialog eller samtal i åtanke. Vi kan inte göra något annat än att beklaga det.

”Den pingstkarismatiska rörelsen förtjänar stöd” skriver Daniel Alm på Facebook. Absolut. Det finns ingen annan tidning i Sverige som så ofta och omfattande rapporterar om vad som händer i rörelsen. Dagen vill vara en tidning för hela den svenska kristenheten som lyfter fram sådant som är positivt i samfunden men vid behov också höja ett varningens finger. Det viktiga är att vi granskar med vännens ögon, aldrig kritiserar för kritikens egen skull eller utifrån förutfattade meningar utan alltid med ambitionen att bidra konstruktivt till utvecklingen. Det är därför tidningen Dagen har ett unikt uppdrag i Sverige.

Det är länge sedan Dagen var enbart pingströrelsens tidning men våra täta relationer till Pingst som organisation och till alla Dagenläsare som är pingstvänner kvarstår alltjämt. Det visar sig på nyhetsplats men också på opinionssidorna. Det är ingen tillfällighet att såväl svenska Hillsongs pastor Andreas Nielsen liksom Daniel Alm är fasta krönikörer.

Och inget annat samfund och global rörelse har lika regelbundet lyfts fram på ledarplats under 2019. Oftast i positiva ordalag.
Här är några exempel:

Jag mötte Denis Mukwege i helgen – ett levande helgon 

Ett utmärkt initiativ av pingst 

Nobelpriset vittnar om att kristna världen flyttat söderut 

Frikyrkan växer med USA-pengar 

Pingströrelsen mot framtiden 

I en rörelse som har en positiv utveckling kring sin identitet, ett stort gensvar från pastorer ute i landet och med en ledare likt Daniel Alm, som nyligen kommit ut med en för rörelsen viktig bok, måste det också finnas plats för reflektion och kritiska  synpunkter både inom och utanför rörelsen, utan att omgivningen ska uppfattas i grunden kritisk eller  ifrågasättande.

Min och redaktionens förhoppning är att de täta relationerna till Pingströrelsen består med en djup och ömsesidig respekt för varandras respektive uppdrag.

Fler artiklar för dig