Ledare

Många skäl talar emot surrogatmödraskap

Att Moderaterna vill tillåta så kallat altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige är ingen nyhet. Men nu lanserar ungdoms-, kvinno- och hbtq-förbunden en gemensam kampanj där företrädare går fram presenterar sig under parollen “Jag kan bära ditt barn”.

Människors barnlängtan måste tas på allvar. Men argumenten mot surrogatmödraskap, även utan ekonomisk ersättning, är starka. Det handlar om svårigheten att dra gränser och att kontrollera att inga pengar byter ägare eller att andra former av påtryckning äger rum. Men också om det principiellt olustiga i att utnyttja en kvinnas kropp för ett aldrig så behjärtansvärt ändamål. Och, förstås, om barnets bästa.

Att bli förälder till varje pris är inte en mänsklig rättighet.

Fler artiklar för dig