Ledare

Kom igen nu KD, smasha

Med detta har nu partiet alla chanser att inte vara en blek kopia av Moderaterna.

I helgen pågår Kristdemokraternas riksting. Enligt KD själva är deras viktigaste frågor att ”hela Sverige ska fungera” partiet är ”redo att bekämpa brotten” och ”redo att kapa vårdköerna”. En genomgång av det gedigna inflödet av motioner till rikstinget, som i sig kan utgöra temperaturmätare på vilka frågor medlemmarna tycker är viktiga, visar att rubriken ”Demokrati och rättsväsen” kammar hem storvinsten med 85 inkomna motioner. Det kan jämföras med till exempel ”Familj ” där nio motioner inkommit och under rubriken ideologi endast två stycken.

Av de 85 i toppnoteringen är över 50 stycken specifikt relaterade till brott och straff. Exempel på rubriker är ”Köp anstaltsplatser utomlands”, ”Inför brottsprovokation”, och ”Polisen bör vid behov lätt kunna rekvirera militärt stöd”.

Endast en av punkterna handlade om att förebygga och stötta familjer.

—  Felicia Ferreira

Det är väl ingen som missat att KD såväl som M och SD kraftsamlat för att bekämpa gängkriminalitet genom framför allt hårdare tag. Det behövs förvisso – också. Men om Kristdemokraterna under sina tidiga år kunde anklagas för att hamna i för mjuka diken har det under senare år snarare varit risk för det motsatta.

Men för den som läser vidare i handlingarna till rikstinget så finns svaret på KD:s framtid där: Den nya familjepolitiska propositionen. Den har sammantaget 88 förslag, som Dagen skrivit om tidigare. I inledningen står bland annat: ”Framtiden börjar i familjen. Det verkar i stort som att de flesta partier glömt bort det och ignorerar den roll som familjen spelar för trygghet, välfärd, hälsa, samhällsgemenskap, kampen mot kriminaliteten – listan kan göras lång …”

Tidigare lanserade KD sju punkter för att stävja gängkriminaliteten. Endast en av dem handlade då om att förebygga och stötta familjer. Men nu levererar man så det räcker och blir över. Här finns förslag om att kommunerna ska ansvara för en fungerande familjerådgivning utan långa kötider, skärpta regler för vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin, myndigheter runt ett barn ska börja samarbeta tidigare än i dag när behov och problem uppstår i barnets liv och satsa på föräldrastödsprogram.

Barn som växer upp med brist i relation till sina föräldrar löper en ökad risk att hamna i kriminalitet skriver man. Med detta har nu partiet alla chanser att inte vara en blek kopia av Moderaterna. Nu kan man på allvar bli regeringsunderlagets tydliga sociala röst förankrade i kristen humanism. Kom igen nu KD, det är smashläge.

Utan att dra för stora växlar verkar det som om familjebegreppet i sin gamla mening nu håller på att göra comeback. Men inte provokativt, mer som berättelser om livet utanför de heta debatterna. I ett samhälle där skola, arbete, ekonomi, och kriminalitet ständigt diskuteras gror också något annat – värdet av gemenskaper. Och KD har rätt i att det börjar med den minsta gemenskapen: familjen.

Fler artiklar för dig