Ledare

Enfaldigt av Pehrson (L)!

Kommentar: Granska gärna, men ett totalt förbud mot konfessionella friskolor är ungefär så dumt som det låter

En muslimsk friskola har, som Dagen skriver om, fått sitt tillstånd indraget efter att SÄPO larmat om band mellan personalen och militant islamism. Att en skola, oaktat religion, lägger ner vid problem och oegentligheter är rimligt. Oaktat om det är en kommunal skola eller en judisk, kristen eller muslimsk friskola.

Samtidigt som nedläggningen av den muslimska friskolan offentliggjordes passade Liberalernas partiledare Johan Pehrson på att markera sitt partis ståndpunkt: ”Liberalerna vill förbjuda religiösa friskolor helt”. För Pehrson är alla konfessionella friskolor ett hot mot kunskapsförmedling och demokratiska värden. Han är inte ensam. Även Socialdemokraterna vill helt stoppa konfessionella friskolor. Detta är givetvis en djup dumhet.

Det finns 64 kristna friskolor i Sverige, två judiska och två muslimska. Det finns inga generella problem med islamism på de kristna och judiska friskolorna. Tvärtom. Inte minst de judiska friskolorna erbjuder skydd och en trygg uppväxtmiljö i tider av ökad antisemitism och islamism. Att då vilja förbjuda alla konfessionella friskolor är att slå undan benen för en redan utsatt judisk grupp, samtidigt som de välfungerande kristna friskolorna offras på enfaldens altare.

Fler artiklar för dig