21 september 2020

En tidning på kristen grundLedare

Frida Park: Förföljda kristna i Sverige är en blind fläck

Det är hög tid för politiker att ta hatbrott på allvar.

"23 attacker mot kristna under julen", "Minst tio döda i attack mot kyrka nära Kairo", "Förföljelse av kristna värre än någonsin" och "Vanligare med hot mot kristna i Sverige" – rubrikerna på nyhetsartiklar i Dagen de senaste två veckorna talar sitt tydliga språk: Förföljelsen mot enskilda kristna ökar – och det gäller även vårt eget land.

Aldrig någonsin har kristna förföljts i så stor omfattning som i dag.

Över hela världen blir situationen för kristna värre. Organisationen Open Doors utger årligen en rapport om förföljelse mot kristna. Under nästa vecka kommer den senaste och det är knappast en alltför vild gissning att förra årets smått ofattbara siffra om 200 miljoner allvarligt förföljda kristna inte har minskat.

Framför allt är det islamister som utsätter kristna för förföljelse. Men även ökande nationalism – som indiska hindunationalistiska krafter – ligger bakom många attacker på senare tid mot kristna. Alltför sällan rapporteras detta i svenska medier. Troligtvis beror detta på den gängse svenska världsbilden att kristna tillhör eliten – inte sällan en förtryckande sådan. Det är hög tid att göra upp med det falsariet.

Fram till 2011 rapporterade Brå om hatbrott mot kristna under kategorin ”övriga antireligiösa hatbrott”. Numera kallas de vid sitt rätta namn: ”kristofobiska hatbrott”. Möjligen kan det vara en indikation på att Myndighetssverige börjat inse att hot och våld mot kristna är en faktisk och brutal realitet – även i Sverige.

Mönstren för hatbrotten mot kristna i Sverige följer numera detsamma som i övriga världen – de flesta kommer från islamistiskt håll.

Dagen har återkommande rapporterat om förföljelse av kristna på asylboenden, om konvertiter som fått utstå hot och våld från närstående eller andra samt attacker mot kyrkor. Det måste råda fullständig nolltolerans mot hatbrott i Sverige.

Kristna som har flytt från IS brutala mördarregim i Syrien för att finna tryggheten i Sverige ska inte behöva möta samma krafter här. I Tyskland förbereds nu en lag där asylsökande som gör sig skyldig till antisemitiska hatbrott ska kunna deporteras. Förslaget läggs fram i sin helhet den 27 januari, på Förintelsens minnesdag. Politikerna borde nogsamt överväga att följa det tyska exemplet.

Den asylsökande som gör sig skyldig till hatbrott, vare sig mot judar eller kristna, borde rimligen anses ha förverkat sin rätt till asyl i Sverige.

Det gäller även hatbrott muslimska grupper emellan. En oroande siffra i sammanhanget är att av de kristofobiska hatbrott som anmäldes 2015 var det endast två procent som klarades upp. En tredjedel lades ned efter utredning och ungefär två tredjedelar avskrevs direkt. Förutom att det återigen pekar på behovet av ökade utredningsresurser behöver såväl polis som övriga myndigheter väsentligen bättre kunskap om kristnas utsatthet. Det håller inte längre att slänga sig med käcka slogans om att det i Sverige råder religionsfrihet. Det måste omstättas i praktiken.

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Fler artiklar