Livsstil

Tro & förnuft avsnitt 19: Vetenskapens otillräcklighet - med Lena Andersson

Erik Åkerlund och Christoffer Skogholt har bjudit in Lena Andersson för att diskutera relationen mellan politik och världsbild och metafysik, utifrån hennes bok "Om falsk och äkta liberalism”.

Lyssna på podden:

Såhär i EU-valstider behandlar "Tro och förnuft-podden" relationen mellan politik och världsbild och metafysik. 

Lena Andersson, författare och ledarskribent på Dagens Nyheter, påpekar i sin senaste bok "Om falsk och äkta liberalism" att liberalismen, liksom tanken på mänskliga rättigheter generellt, inte kan berättigas blott med vetenskaplig empiri. Det som krävs är ett filosofiskt tänkande som, utöver empirin, också analyserar tolkar och drar samband. Moraliska värden, som frihetens värde, kan inte "observeras" i naturen men de kan, menar Andersson, beläggas genom det filosofiska förnuftet.

Andersson menar att "positivismen" - som ser empirin som enda källan till kunskap och "konstruktivismen", som i sin radikala form menar att människan projicerar mönster på världen i sina tolkningar av den, snarare än upptäcker några sådana,  delar samma premiss: det verkliga är det som vi kan ha direkt sinneserfarenhet av.

I kontrast till båda dessa perspektiv vill Lena Andersson lyfta fram det filosofiska tänkandet, som implicerar en större världsbild där vi kan tala både om en mänsklig natur och mänskliga rättigheter.

Avsnittet inleds med en diskussion av boken och följs därefter av en intervju med författaren.

Fler artiklar för dig