Nyheter

Ny studie: Allvarliga konsekvenser att lämna islam i Europa

Situationen är värst för kvinnor som lämnar islam - många tvingas att leva ett dubbelliv

Att konvertera från islam i Europa leder oftast till någon form av repressalier från muslimskt håll, alltifrån att stötas ut från sin familj till att utsättas för våld, i vissa fall dödligt sådant. Det är slutsatsen i en rapport från en kristen människorättsorganisation, som främst fokuserat på situationen i Frankrike.

“Den överväldigande majoriteten som lämnar islam för att bli kristna upplever att de förföljs av sin familj och muslimska omgivning”, skriver organisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) i en färsk rapport om konvertiters situation i Europa.

Förföljelsen som de beskriver tar sig olika uttryck, i vissa fall handlar det om att en konvertit utsätts för ett socialt och psykiskt tryck medan de i andra fall hotas till livet. I undantagsfall är det också dödshot som verkställs.

Eftersom studien handlar om situationen i Västeuropa, primärt Frankrike, konstaterar ECLJ att det inte finns några lagliga hinder att konvertera från islam till kristendom då religionsfrihet råder. Men de flesta konvertiter drabbas ändå på olika sätt, exempelvis genom att bli arvslösa, bortgifta, socialt utstötta eller hotade.

Bygger på intervjuer

Underlaget i rapporten bygger på att ECLJ träffat tio organisationer för exmuslimer från flera länder i Västeuropa. De har utöver det även genomfört ett tjugotal egna intervjuer med konvertiter.

Resultatet visar alltså att den religionsfrihet som många tar för given i Västeuropa inte alls är så självklar för muslimer som vill konvertera.

Värst för kvinnor

Värst är situationen för kvinnor, mycket på grund av att de är utsatta för en hederskultur på ett helt annat sätt än männen. Att lämna islam blir att dra vanära över sin familj, vilket kan få smärtsamma konsekvenser.

När deras familjer får reda på vad som hänt är det inte ovanligt att de försöker gifta bort dem med en praktiserande muslimsk man, för att på så sätt få dem att vara kvar inom islam. I vissa fall sker dessa arrangerade äktenskap genom att helt enkelt skicka tillbaka kvinnorna till “hemlandet”, i de fall man har sina rötter på annat håll.

Enligt rapporten är 70 procent av konvertiterna kvinnor. Att fler kvinnor än män lämnar islam för att bli kristna kan, enligt rapporten, bero på att kvinnan har en lägre ställning inom islam.

Lever dubbelliv

Enligt rapporten är det också vanligt att föräldrar uppmanar sina barn att hålla tyst om de konverterat, så att de måste leva som kristna i smyg. Det innebär exempelvis att de ska fortsätta fasta under ramadan, inte äta fläskkött och utåt sett uppträda som om de vore muslimer, medan de får praktisera sin kristna tro i smyg. Många konvertiter tvingas därför att leva något slags dubbelliv.

“En ung konvertit under 18 år skakade av rädsla när hon över telefon berättade om sin situation, rädd för att någon tjuvlyssnade och hon berättade att hon kände sig förföljd och hade en ångest som skapats av att leva ett dubbelliv”, återberättas i en intervju som gjorts.

Andra konvertiter vittnar öppet om sin situation, exempelvis Hatun Tash som förra året knivhöggs mitt i London då hon var ute och evangeliserade.

Oförstående kristna

ECLJ skriver också i sin rapport att många som konverterat har svårt att hitta sin plats i en kristen gemenskap. Många gånger har de som lämnat islam även lämnat en stor del av sitt sociala liv bakom sig. “När de kommer till kyrkan hoppas de därför att hitta en ny familj, men för många av dem blir verkligheten en kalldusch.” Inte minst menar rapportförfattarna att det saknas en förståelse för konvertiternas situation, då kunskapen är för låg.

---

Fakta: Om rapporten

  • Rapporten som artikeln handlar om heter “The Persecution of Ex-Muslim Christians in France and in Europe”.
  • Den har getts ut av den kristna människorättsorganisationen “European Centre for Law and Justice”.
  • Rapporten handlar främst om situationen för konvertiter i Frankrike, men exempel finns från även andra Västeuropeiska länder.
  • Sverige finns inte omnämnt i rapporten.

---

Fler artiklar för dig