Nyheter

USA lagstiftar till stöd för samkönade äktenskap

Tacksamhet och besvikelse bland USA:s kristna då samkönade par ges större rättigheter

USA:s president Joe Biden har undertecknat en ny lagstiftning som innebär att alla delstater måste respektera samkönade äktenskap. Från trossamfunden kommer både applåder och hård kritik.

– I dag tar USA ett avgörande steg mot jämlikhet, frihet och rättvisa, inte bara för några utan för alla, sa USA:s president Joe Biden då han under en ceremoni utanför Vita huset undertecknade en ny lagstiftning som garanterar skydd för samkönade äktenskap.

Lagstiftningen kunde drivas igenom med ett starkt mandat, då både Senaten och Representanthuset gav grönt ljus. En viktig anledning till att man drivit på för den här lagstiftningen har att göra med att Högsta domstolen nyligen rev upp rätten till abort på nationell nivå, där en av domarna efteråt uttalade sig om att strama åt juridiken även gällande samkönade äktenskap. I den nya äktenskapslagen ges nu i stället större skydd för homosexuellas rätt att gifta sig.

Oenigt i kyrkan

Den nya lagstiftningen får både ris och ros från USA:s olika trossamfund.

– Som en erfaren katolsk hbtq-aktivist är jag tacksam för möjligheten att ha få ha bevittnat denna historiska händelse i de mänskliga rättigheternas historia, säger Jamie Manson, citerad av Christian Post.

Den nya lagen ska ses som ett utslag av den katolska socialläran som tar hänsyn till de mest utsatta individerna.

Onödig lag

Från de mer konservativa lägren hörs helt andra tongångar, där den nya lagstiftningen anses onödig och riskerar att bli ett vapen mot troende kristna och i förlängningen även ett hot mot religionsfriheten.

– Sorgligt nog har presidenten valt att godhetssignalera framför att skydda miljoner av amerikaner, kyrkor och trosbaserade organisationer som i flera månader har varnat för denna skadliga och helt onödiga lagstiftning, kommenterar Ryan Bangert från organisationen The Alliance Defending Freedom.

---

Fakta: Samkönade äktenskap

  • I USA finns redan en möjlighet för samkönade par att gifta sig, men deras rättigheter stärks nu genom en ny lagstiftning.
  • Olika trossamfund hanterar sedan frågan lite olika, där den stora majoriteten har kvar en traditionell hållning att äktenskap är mellan en man och en kvinna.

---

Fler artiklar för dig