Nyheter

Norges kung får inte välja - måste vara kristen

Partiet Socialistisk Venstre försökte driva igenom en ny religionslagstiftning men led stort nederlag

Norges parlament, Stortinget, har med klar majoritet röstat ned ett förslag på att ge kungen möjlighet att fritt få välja religion.

Alla invånare i Norge har religionsfrihet utom en, kungen. Med den argumentationen ville partier ute på den politiska vänsterkanten förändra den norska grundlagens relationsstatus mellan stat och kyrka, som bland annat fastställer att kungen ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan.

- Själv menar jag att kungahuset som institution är utdaterat. Men så länge vi vi har ett kungahus så borde dess medlemmar ha den grundläggande mänskliga rättigheten att kunna tro på vad de vill, säger Andreas Sjalg Unneland från Socialistisk Venstre, ett av partierna som drivit på i frågan.

Tydlig majoritet

Han tycker det är på tiden att denna lagtext ändras. Men det tyckte inte majoriteten i Stortinget som med rösterna 136 mot 31 röstade ned förslaget, rapporterar Vårt land.

Även i Sverige finns det inskrivet i lagen att kungen måste tillhöra Svenska kyrkan, vilket kommit till under perioden då vi hade en statskyrka. Inga politiska partier opponerar sig i dag mot detta, även om det under årens lopp har lämnats in motioner för att få till en förändring. Humanisterna är en av få aktörer som engagerat sig i frågan och kastat sig ut i debatten för att ge Sveriges regent religionsfrihet, utan att något större gehör för sin sak.

Historiskt exempel

Frågan om regenternas religionstillhörighet har dock aldrig i modern tid testats i skarpt läge då ingen hittills aviserat att de funderar på att byta religion. Men i Sverige har vi ett exempel från 1600-talet då drottning Kristina abdikerade och konverterade till katolicismen.

---

Fakta: Kung av Guds nåde

  • Sverige och Norge är två kungahus där regentens religion är reglerad enligt lag.
  • Att kungen inte får välja religion fritt har sin historiska förklaring, med statskyrka.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig