Nyheter

Miljoner av Svenska kyrkans pengar går till konsulter

Malmö pastorat fortsätter att betala över tolv miljoner till konsulter i chefsposter

Medlemmar i Svenska kyrkan har fått betala över tolv miljoner kronor i konsultkostnader. Istället för att tillsätta chefer som redan var anställda av kyrkan, valde Malmökyrkans ledning på kort varsel att anställa konsulter.
Detta landade i en räkning med ett skyhögt miljonbelopp – som fortsätter att växa, rapporterar Sydsvenskan.

I februari 2021 sade flera chefer upp sig från sina tunga poster inom Svenska kyrkan i Malmö i samband med Gunilla Hallonstens tillträde som kyrkoherde. I stället för att fylla de tomma stolarna med chefer som redan var anställda av kyrkan valde Hallonsten, med godkännande av Malmö kyrkofullmäktige, att ta in tre konsulter för att fylla de tomma posterna: tillförordnad ekonomichef, tillförordnad kommunikationschef och tillförordnad chef för kyrkogårdsförvaltningen.

Därmed fakturerades Svenska kyrkan av konsultfirman Management Partners – och mellan april 2021 och oktober 2022 kostade konsulterna kyrkan 12,2 miljoner kronor. Beloppet har fortsatt att växa sedan dess.

– Vi behövde få in kompetens snabbt för att få organisationen och administrationen att fungera. Det var ganska kaotiskt att komma in för två år sedan med den typen av vakanser på avgörande poster, säger Gunilla Hallonsten till Sydsvenskan om tilldelningen av posterna till konsulter.

Anställda saknar förtroende för ledningen

Förtroendet har under en lång tid varit svagt för Gunilla Hallonsten och kyrkans ledning i Malmö. Enligt en medarbetarundersökning med pastoratets anställda är det 35 procent som saknar förtroende för kyrkoherde och 40 procent som saknar förtroende för ledningsgruppen, där Hallonsten ingår.

Gunilla Hallonsten blev anställd efter en lång och turbulent tid efter att hennes företrädare, Anders Ekhem, köptes ut för 1,9 miljoner kronor till följd av en konflikt. Fram till att Hallonsten tilldelades sin tjänst hade Svenska kyrkan tillfälliga kyrkoherdelösningar.

---

Fakta: Malmö pastorat

  • Malmö pastorat är ett pastorat i Malmö inom Lunds stift.
  • Sedan 2014 ingår sex församlingar i pastoratet, däribland St. Petri och St. Johannes församling.
  • Malmö pastorat är Svenska kyrkans största.

---

Fler artiklar för dig