Nyheter

Sida: Inga biståndspengar har gått till Hamas

Översyn har inte kunnat påvisa att svenskt bistånd till Palestina har gått till terrorverksamhet

Inget svenskt bistånd har gått till organisationer som har koppling till terrorstämplade Hamas. Det visar biståndsmyndigheten Sidas översyn av biståndet till de palestinska områdena.

– Vi har gjort en grundlig översyn och inte kunnat se att svenskt stöd hamnat i händerna på terrororganisationer, säger Göran Holmqvist, chef för den avdelning på Sida som hanterar biståndet i Mellanöstern och Asien, i en artikel på myndighetens hemsida.

Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade den 10 oktober att Sverige pausar utvecklingsbiståndet till de palestinska områdena med anledning av terrorstämplade Hamas attack på Israel.

Syftet var att säkerställa att utvecklingsbistånd bara går till aktörer som tar avstånd från terrorism och inte understödjer våld och antisemitism.

125 organisationer

Sida har i sitt regeringsuppdrag att se över det samlade biståndet – utvecklingsbistånd och humanitärt stöd – och har gått igenom alla biståndsinsatser som pågått under 2023.

”Externa revisorer har granskat de delar av verksamheten där riskerna bedömts vara störst, framför allt för de organisationer som har verksamhet i Gaza”, skriver Sida.

Körningar mot EU:s sanktionslista har gjorts av samtliga relevanta samarbetsorganisationer. I kontrollen ingår 125 organisationer som får sitt stöd vidareförmedlat från de organisationer som Sida har avtal med.

”Stoppet bör hävas”

Regeringen och SD:s beslut i oktober innebar att runt 57 miljoner kronor i utvecklingsbistånd stoppades från att betalas ut som tänkt i år. Det humanitära stödet påverkas inte av pausen.

Sida bedömer att utbetalningsstoppet bör hävas.

– Att stoppa utbetalningar under ingångna avtal kan få rättsliga konsekvenser och påverka vår trovärdighet som avtalspart. Även trovärdigheten för vårt garantiinstrument kan lida skada. Vi har också många samarbetsorganisationer som gör insatser som nu är extra angelägna i den krigssituation som råder, exempelvis traumabehandling av barn i Gaza, säger Göran Holmqvist.

”Spelar de extrema krafterna i händerna”

Att Sida nu har kommit fram till att biståndet till Palestina inte har gått till organisationer med koppling till terrorstämplade Hamas är också i linje med vad flera kristna biståndsorganisationer hävdar.

Som Dagen berättade tidigare i veckan skriver sju organisationer, med verksamhet i Palestina, i en ny rapport att svenskt bistånd bidrar det till att underminera terrororganisationer eller extremister.

I en intervju med Dagen lyfter Anna Eggelind, internationell chef på Diakonia, fram begrepp som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet när hon pratar om det bistånd som kanaliseras via civilsamhället.

– Så drar man in stödet för det här, då drar man snarast in stödet för dem som just nu jobbar i motvind och man lämnar fältet öppet för auktoritära krafter. Frysningen av biståndet menar vi spelar de extrema krafterna i händerna.

---

Fakta: Sidas bistånd i Palestina 2022

  • Totalt bistånd: 427,3 miljoner kronor
  • Långsiktigt utvecklingssamarbete: 298,1 miljoner kronor
  • Humanitärt stöd: 129,2 miljoner kronor

---

Fler artiklar för dig