Svenska kyrkan slår tillbaka: ”Hen” finns inte i kyrkohandboken

I internationella medier sprids bilden att Svenska kyrkan använder ett könsneutralt språk om Gud. Men Svenska kyrkan slår tillbaka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I veckan klubbades den hett omdebatterade nya kyrkoboken igenom. Ett rungande ja, till slut på kyrkomötet. 199 ja-röster mot 27 nej-röster.

Men debatten har inte tystnat för det.

Nu sprids bilden i internationella medier att ord som ”han” och ”Herren” stryks i kyrkans nya handbok.

Alternativ formulering

Det handlar om man i stället för att säga ”I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” även kan säga ”I Guds, den treeniges namn”.

Bland annat citerar den amerikanska kristna tidningen Christian Today ärkebiskop Antje Jackelén som tidigare sagt:

– Teologiskt vet vi att Gud är bortom våra könsbestämningar. Gud är inte mänsklig.

Detta har fått Mikael Löwegren, präst i Ljungby, att reagera.

"Kan undergräva"

Han menar att resonemanget riskerar att undergräva treenighetsdoktrinen och gemenskapen med andra kristna kyrkor.

– Man rör vid det innersta i den kristna tron, och frågan kring vem Gud är. Där har politiska målsättningar inte något att göra. Man tar dagens moraliska norm och lägger denna på tron. Det kan bli skadligt för kyrkan, säger han till Kristeligt Dagblad.

Även Christer Pahlmblad, docent i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet, är kritisk. Han säger till tidningen att han inte tycker att det är särskilt smart om Svenska kyrkan blir känd som kyrkan som inte respekterar det gemensamma teologiska arvet.

Tillbakavisar kritik

Men Svenska kyrkan tillbakavisar kritiken. Sofija Pedersen Videke, gudstjänstutskottets ordförande, tydliggör i en film på nätet vilka de nya formuleringarna faktiskt är.

– Jag vill bemöta en del nyheter i media som jag skulle vilja benämna fake news, säger hon.

Hon syftar då på tre områden. Det första är inledningen av gudstjänsten.

Här har man utökat antalet alternativ, och kan nu säga:

a) "I Faderns och Sonens, och den heliga Andens namn."

b) "I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn"

c) "I Guds, den treeniges namn."

I den nya kyrkohandboken benämns Anden numera benämns som feminum, det vill säga i stället för "I den helige Andes namn" heter det nu "I den heliga Andens namn".

– Vi har gjort en språklig anpassning till Bibel 2000, som ingick i direktiven till handboken, säger hon.

Inget "hen" i handboken

Sofija Pedersen Videke gör sedan en ytterligare kommentar:

– Slutligen vill jag verkligen understryka att ordet ”hen” över huvud taget inte förekommer i kyrkohandboken.