Lunds stift

Lunds stift är det sydligaste av Svenska kyrkans 13 stift. Det består av 166 församlingar och motsvarar landskapen Skåne och Blekinge.