Dagen Play

Avsnitt fyra: ”Antalet kristna har minskat radikalt i Israel”

Antalet kristna i Israel har minskat drastiskt de senaste åren. I Betlehem, där de kristna tidigare utgjorde 85 procent av befolkningen, är siffran 15-20 procent i dag. Här intervjuas den palestinska pastorn Steven Khoury som berättar om de kristnas situation i området. Men också Doris Anton, kristen arab i Jaffa, Israel.