Debatt

Konspirationsteorier riskerar kristnas trovärdighet

Slutreplik. Vi tror på en Gud som verkar öppet i historien, inte en gud som gömmer sig i det fördolda, skriver fem kristna ledare och sjukvårdspersonal.

Samtalet kring olika eskatologiska hållningar om tidstecken har ekat genom historien. Historiskt verkar det som om varje generation uppfattat Uppenbarelseboken som tidstecken direkt till dem. Full av fantasieggande bildspråk och kryptiska formuleringar uppehåller texterna fortfarande oss i dag. Flera teologer anser att Uppenbarelseboken både kan tolkas som en profetisk skrift och en text till dåtidens läsare. En mängd olika tolkningar finns och vi själva är inte helt överens men enas om att texten både kan läsas som en trösterik profetisk skrift om att det goda ska segra och att den samtidigt är en kommentar till den politiska utvecklingen i dåtidens romarrike.

Vi avfärdar alltså inte de tolkningar som menar att Uppenbarelseboken beskriver hela kyrkohistorien eller tidens ände. Dock menar vi att dessa förhållningssätt bör räknas som spekulativa då det i vissa fall har lett till en eskatologisk överhettning med esoteriska inslag som Paulus varnar församlingen i Efesos för (1 Tim 1, Ef 5).

Vi ansluter oss inte till dem som tror att “det inte finns något rätt eller fel, utan bara olika perspektiv” – i stället hävdar vi att Uppenbarelseboken inte ger underlag för vaccinationsmotstånd. Vårt huvudsakliga syfte med artikeln var att dels bemöta några av de vanligaste medicinska invändningarna som gör människor rädda för ett vaccin som skyddar emot en sjukdom och kan ge svåra långtidsproblem, dels motverka gnosticism i församlingen.

Vidare vill vi tacka Willy Ahlberg för hans tankar om vilddjurets märke i Dagen den 5 mars. En fördjupad läsning av Gamla testamentet hjälper oss att förstå Uppenbarelseboken. Det grundläggande budskapet är att Gud är starkare och att det är honom vi ska låta oss märkas av (Upp 7:3). Vi vill därför återigen understryka att vacciner inte kan kopplas till vilddjurets märke. Då Johannes tydligt ställer vilddjurets märke i kontrast till lammets sigill bör kristna inte vara rädda för att “råka” märkas av vilddjuret: “Alla jordens invånare kommer att tillbe det (första vilddjuret), alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat” (Upp 13:8 SFB15). Gud kommer inte med fruktan och osäkerhet till sina barn utan med frid och en trygg famn hos en kärleksfull Fader. Vi bär Kristi märke.

Den som vill skapa sig en uppfattning om hur ett modernt övervakningssamhälle ser ut kan studera den kinesiska staten.

—  Debattörerna

I en annan replik (3/3) skriver Christer Sundqvist: “Däremot är det ju ingen konspiration att det jobbas på identifiering av oss människor, bland annat genom ID2020. Det jobbas också på ett vaccinationspass inom EU och allt detta finns ju öppet.”

Det är korrekt att EU arbetar för att få fram ett vaccinbevis. Sannolikt kommer det behövas för att få resa utomlands och besöka vissa offentliga evenemang. Redan i dag finns krav på vacciner mot vissa sjukdomar för att besöka en del länder, till exempel Gula febern. Detta, menar vi, ska inte ses som en del av ett kontrollsamhälle, utan som ett sätt att skydda mot fortsatt spridning av samhällsfarliga sjukdomar. Den som vill skapa sig en uppfattning om hur ett modernt övervakningssamhälle ser ut kan studera den kinesiska staten närmare.

Sundqvist fortsätter: “Jag själv har läst och lyssnat på mycket om vaccin i medier och på alternativa sidor. Det som slagit mig är att det är förvånansvärt många seriösa forskare, läkare, journalister med mera som tar fram bra underlag på att till exempel vaccinet inte är tillräckligt utprovat, har bieffekter med mera. Detta kommer sällan fram i vanliga medier.” Ett påstående utan källor och vi kan inte finna några trovärdiga artiklar som visar på att etablerade forskare, läkare och journalister står bakom vaccinationsmotståndarna.

DN rapporterade glädjande nyheter från Israel den 7 mars 2021 att av 4 755 585 vaccinerade har endast 153 drabbats av någon form av allvarliga biverkningar efter första sprutan och 162 efter andra. En del av dem behövde läggas in för sjukhusvård.

Vi håller helt med Sundqvist: Hoppet är Jesus! Just därför tror vi att när vi som kristna lyfter fram konspirationsteorier riskerar budskapet om Jesus som vägen, sanningen och livet tappa trovärdighet.

Stefan Gustavsson pekar i en artikel 20/2 på att konspirationsteorier i församlingen följer samma inre logik som de som riktas mot Bibelns historicitet och kyrkohistorien. Gustavsson säger: “De fokuserar på olösta frågor, luckor, osäkerheter, förbryllande detaljer eller mindre motsägelser i stället för att se helheten och fundera på vad som sammantaget är den mest troliga förklaringen. [ …] Det är [därför] väldigt illa om kristna blir kända för att tro på evangeliet – och för att tro på konspirationsteorier. Då undergräver man förtroendet för Bibeln och risken är att icke-kristna människor avfärdar evangeliet av den anledningen. Så det är mycket som står på spel.”

Vi ställer oss bakom Gustavsson, då vi tror på en Gud som verkar öppet i historien, inte en gud som gömmer sig i det fördolda och skriver tidens tecken i ett språk som enbart de med rätt gnosis kan uttyda. Sanningen ska göra oss fria, därför ska vi med sanning och evangelium vara ett ljus och salt i vår samtid. Det är vi sända till.

Fler artiklar för dig