20 juni 2021

En tidning på kristen grundDokument

Upphöjda präster ett gissel för kyrkan

Maktkultur pekas ut som orsak till övergreppen i katolska kyrkan.

Endast för prenumeranter

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar