Nyheter

Läkare: Stanna hemma – det kan rädda andras liv

Det är viktigare än någonsin att svenska folket nu följer rekommendationerna från myndigheterna angående coronaviruset, säger kristna intensivvårdsläkaren Emmanuel Bäckryd. – Nu är det läge för en fromhet där vi tar ansvar för vår nästa, säger han.

Emmanuel Bäckryd, som är medlem och tidigare församlingsledare i Ryttargårdskyrkan i Linköping, har tidigare arbetat med intensivvård och arbetar i dag som smärtläkare. När Dagen når honom på tisdagsmorgonen är han dock inte i tjänst alls.

– Jag har lindriga förkylningssymptom, och därför har jag valt att vara hemma, säger han.

Emmanuel Bäckryd har noga följt rapporteringen runt coronaviruset, och han säger att det råder en allvarlig situation i landet där det nu är viktigare än någonsin att vi använder tiden väl – och att vi lyder rekommendationer.

– Alla från 70 år och uppåt ska från och med nu isolera sig i hemmet, säger han.

Gäller alla

Detta gäller verkligen alla, säger han. Även de som inte själva har några som helst symptom eller som anser sig friska utan underliggande sjukdomar. Det handlar om solidaritet, säger han.

– Även den som tänker: "jag är inte orolig för egen del" ska stanna hemma. Här gäller det att vi agerar som kollektiv och inte bara tänker på oss själva.

– Den som inte följer rekommendationerna riskerar andras liv och hälsa. Du bör agera på ett solidariskt sätt. Tänk på människor i vården som ska ta hand om både coronasmittade och vanligt sjuka. Du påverkar helheten.

Detta är, säger han, i grunden en kristlig inställning: att vi tar vara inte bara på oss själva, utan på vår medmänniska. Det är läge nu, menar han, att plocka fram de bibelord som handlar om att man ska lyda överheten. Han säger att han blir upprörd över att höra om kristna som går emot myndigheternas rekommendationer.

– Det är dumheter. Vi ska inte ha en sådan kunskapsföraktande fromhet. Nu är det läge för en fromhet som tar ansvar för sin nästa. Vi kristna ska inte ligga efter, vi ska ligga steget före av omsorg om andra.

Läs mer Församling ringer runt till sina äldre medlemmar

Fyra regler

Just nu finns fyra basala regler som de flesta experter är ense om, säger han. De är: tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, arbeta hemma om du kan det, och gå inte ut alls om du är över 70 år.

Risken finns att just dessa fyra viktiga rekommendationer drunknar i annat som inte är lika viktigt, som frågan om gränser eller om stängda skolor, säger han. Därför finns skäl att inpränta de fyra grundreglerna återkommande.

– Det här är allvar. Alla måste göra de här basala sakerna. Det kan vara skillnaden mellan om vården klarar av situationen eller inte.

Anledningen till att läget blir så akut i land efter land i spåren av att coronaviruset sprids är att Covid19 inte är någon ”vanlig influensa”, säger Emmanuel Bäckryd. Det här coronaviruset är nytt och ingen har någon motståndskraft mot det. Därför blir smittan så allvarlig.

Vad ska man då tänka mera på? Bör man ha handskar om man handlar åt någon äldre person? Ska man akta sig när man använder kreditkort eller tar i dörrar?

– Jag tänker att man här får använda sunt förnuft. Det viktigaste är att man följer de fyra grundreglerna, säger Emmanuel Bäckryd.

Han uppmanar människor – och särskilt de äldre som nu inte ska gå ut – att våga be om hjälp.

– Var inte blyg, be varandra om hjälp. Handla åt de äldre. Nu måste vi hjälpas åt – varje människas insats räknas.

Det är nu och ett par veckor framåt som vi har möjlighet att påverka så att vi inte hamnar i det läge Italien är i, betonar han.

– Vi ska inte känna panik, men vi ska se till att göra rätt. Då kan vi skapa en hållbar situation, säger han.

Läs mer EFS manar kyrkor att hålla öppet

---

Fyra viktiga grundregler

  • Tvätta händerna regelbundet
  • Stanna hemma om du har minsta sjuksymptom, även till exempel mycket lindrig förkylning
  • Jobba hemifrån om du kan
  • Gå inte ut alls om du är över 70 år

---

Fler artiklar för dig