Präst avkragas – misstänktes för kvinnofridsbrott

Prästen har bland annat misstänkts för kvinnofridsbrott, men åtalet lades ner. Nu fråntas han rätten att verka som präst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Beslutet om att avkraga prästen fattades vid domkapitlets möte den 18 juni, skriver Västerås stift i ett pressmeddelande.

– Att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst är den starkaste påföljd som ett domkapitel kan besluta om och något som får omfattande konsekvenser för den som det berör, säger domprost Daniel Eklund, ordförande vid domkapitlets möte.

Utreddes av polis

Domkapitlet har, skriver stiftet, gjort en omfattande utredning av ärendet. Prästen har också fått ta del av utredningen och han har fått en möjlighet att ge sin syn på saken före beslutet.

Prästen har varit föremål för en utredning hos polisen för bland annat kvinnofridsbrott. Domkapitlet prövar inte, betonar stiftet, om en person begått brott eller inte. Däremot tar man ställning till om en person är lämplig att utöva prästyrket.

Läs mer | Präst blir avkragad efter sexannons

 

Bygger på förtroende

I det här fallet kom man alltså fram till att prästen inte bör fortsätta.

– Det finns en särskild förväntan på präster, då de har en roll som bygger på förtroende. Svenska kyrkans biskopar har formulerat det som att 'ord, handling och livshållning ska tala samma språk' och att en präst inte får göra sådant, varken i sin yrkesroll eller i privatlivet, som kan skada det egna anseendet, och därmed kyrkans trovärdighet, säger Daniel Eklund.