Debatt

Dessa grupper är odugliga eller direkt skadliga för kyrkan

Det behövs hårt arbete och bön för att rädda Svenska kyrkan från denna veritabla ockupationsmakt, skriver Erik Johansson.

Centerpartiet har valt att bita sig kvar i kyrkopolitiken. Det innebär att av kyrkomötets fyra största grupper leds tre av:

1. en socialistisk ateist

2. en sekulär muslim

3. en kulturkristen

I dessa grupper finns naturligtvis många varmt kristna som vill kyrkans bästa, men ingen av de grupper de valt att representera har i sina stadgar någonting om att verka för den kristna kyrkan, än mindre på den evangelisk-lutherska bekännelsens, det vill säga Svenska kyrkans, grund. Därmed är dessa grupper odugliga eller i värsta fall direkt skadliga för att leda Svenska kyrkan.

På detta sätt gör deras företrädare sig själva till nyttiga idioter för ett system som skadar kyrkan. “Den som inte samlar med mig, han skingrar” (Matt 12:30).

Här behövs hårt arbete och bön för att rädda Svenska kyrkan från denna veritabla ockupationsmakt! Och ni som tänker rösta i nästa val: Det finns flera olika alternativ att rösta på, alternativ som inte använder kyrkan som politisk språngbräda, utan som verkar för att kyrkan ska vara kyrka.

Läs på och rösta på det som gagnar kyrkan och Guds rike!

Fler artiklar för dig