Ledare

Lars Vilks hade både rätt och fel om religion

Frida Park: Högt pris för att få utöva såväl yttrande- som religionsfrihet i Sverige

Det gör ont när det djupaste i en människa hånas eller kränks – tron. Det är en sanning oavsett religion. Ur det perspektivet är det inte alls konstigt att många, men långt ifrån alla, muslimer reagerade kraftigt på och blev sårade av Lars Vilks teckningar föreställande profeten Muhammed som rondellhund 2007. Men detta är det många sekulariserade svenskar som har svårt att förstå.

Den kontroversielle konstnären själv har sagt att han inte trodde att hans teckning skulle väcka så stor uppmärksamhet – att det inte fanns någon beräknande kalkyl mer än att testa konstens gränser. Ändå fick han betala ett ofattbart högt pris för att ha nyttjat sin yttrande- och konstnärliga frihet.


I söndags eftermiddag omkom Lars Vilks i en bilkrasch där också två poliser som skyddade honom förlorade livet. Det är i skrivande stund oklart vad som orsakade olyckan.

I många år levde han med ett högst närvarande dödshot, en fatwa som gjorde att han tvingades leva med polisskydd på hemlig ort och hindrades från att leva tillsammans med sin fästmö. Planerade bombattentat, avslöjade mordkomplotter, bränder – exemplen är många och förfärande.

Det visar också på skillnaden mellan förvissodjupt troende som inser att även det som kan såra måste vara tillåtet att uttrycka och extremister som vägrar att erkänna demokratins fri- och rättigheter. Lars Vilks själv var noga med att skilja på dessa fundamentalister och att inte blanda ihop dem med den stora gruppen muslimer.

Förtryck måste uppmärksammas och avslöjas och det måste vara möjligt att lämna islam utan att behöva utstå dödshot.

—  Frida Park

Otaliga gånger fick han frågan varför han ville “kränka muslimer” och hans svar var att det aldrig var hans syfte. Däremot menade han att eftersom islam hade politiska anspråk får dess avarter stå ut med att kritiseras; att islam behöver moderniseras och bli till en privat religion, så som kristendom i Sverige i dag har blivit.

Vilks har rätt. Åtminstone till viss del. I dag är det nämligen självklart för kyrkorna att kristen tro måste bygga på frivillighet, inte tvång. En liknande utveckling behövs inom islam. Förtryck måste uppmärksammas och avslöjas och det måste vara möjligt att lämna islam utan att behöva utstå dödshot, något flera konvertiter kan vittna om förekommer även i Sverige i dag.

Men Vilks lösning – att se till att all tro blir enbart privat – visar på ett missförstånd kring vad religion djupast sett är. Tro är inte ett klädesplagg du tar av och på allt efter behag. Yttrandefriheten, den som Vilks betalade ett så högt pris för, innefattar rätten att kritisera och håna religion. Religionsfriheten innebär rätten att privat och offentligt fritt uttrycka och utöva sin tro. Det är en rättighet många över hela världen har fått betala för med sina liv.

Fler artiklar för dig