Uppsala stift

Uppsala stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift, och omfattar hela Uppsala län, Gävleborgs län samt delar av Stockholms län. Stiftet har 122 församlingar.