”Mitt hjärta går itu när jag ser alla dessa massakrer ske”

Alla kristna i Syrien lever i dag i ett aktivt flyktingskap, skriver Julius Abdulahad­ Shabo, ortodox ärkebiskop av Sverige och övriga Skandinavien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

I dag är läget i Syrien kritiskt. Alla områden har drabbats. Kristna får ingen ro eftersom vissa icke kristna grupper ser de kristna, och i synnerhet de syrisk-ortodoxa, som främlingar trots att de är landets ursprungsbefolkning. Det direkta hotet som möter varje kristen i sin vardag skapar ständig rädsla och oro för allt dolt som kan komma.

Utöver den kritiska osäkerheten lever de kristna i ständigt behov av mat och dryck för att klara av vardagen.

Detta gör att alla kristna i dag lever i ett aktivt flyktingskap, där de i första hand flyr från en stad till en annan och sen till slut söker asyl i väst. De är tvungna att sälja all sin egendom för att komma till dessa länder, för att finna ett litet ljussken som kan vinna över det mörker de överlevde i det land som de älskade som mest.

Trots att de kristna tvingas fly, kämpa i fattigdom och genomlida brist på såväl mat som säkerhet med stor sorg i hjärtat så möts de ibland av en hård verklighet i Europa. En verklighet som sätter käppar i hjulen.

Därför ber jag alla länder, organisationer och civila personer att hjälpa dessa människor och se till deras behov, materiellt men även själsligt. Jag vill å andra sidan vädja till alla länder att stå sida vid sida mot all terrorism som förtär de kristna i Mellanöstern och i synnerhet Syrien. Jag vill be alla människor att inte uppmuntra kriget att fortsätta genom att sprida hat. Låt i stället drivkraften att göra något ont tillbaka vändas till direkt hjälp för de tusentals människor som lever i risk och dödshot varje dag. Mitt hjärta går itu när jag ser alla dessa massakrer ske, jag vädjar till alla länder och statliga styrkor att arbeta för att detta krig ska upphöra.

Jag avslutar med en bön: Vi vädjar till Herren Jesus Kristus som kom som fridens Herre att låta frid råda över världen och i synnerhet över Syrien.

Julius Abdulahad­ Shabo, ärkebiskop av Sverige och övriga Skandinavien

Läs mer:

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.