Hård kritik mot konferens på Teologiska högskolan

Konferensen ”Bortom det övernaturliga” som THS ska arrangera har dragit igång en teologisk debatt.
– Som vid alla akademiska konferenser kommer föredragen att diskuteras kritiskt, säger Teologiska högskolan i Stockholms rektor Owe Kennerberg, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Måndagen den 16 oktober äger konferensen ”Bortom det övernaturliga” rum på Teologiska högskolan i Stockholm (THS).

Kritiken mot konferensen handlar dels om innehållet, dels om medarrangören, nätverket Kristen bortom Gud, samt bristen på ett kritiskt förhållningssätt till nätverket.

Dagen inleds med att teol. kand Tomas Walch, initiativtagare till konferensen och samordnare i Kristen bortom Gud, presenterar nätverket.

Tomas Walch kommer även att prata om teologen Dietrich Bonhoeffers frågor om hur en ”religionslös kristendom” kan se ut.

På Facebook skriver Kristen bortom Gud att medlemmarna i nätverket är kristna med en genuin tro, bara inte en teistisk-metafysik sådan – och att sekulär-humanismen inte har tillräckligt med svar.

Hur definierar du ”kristna med en genuin tro”?

102739.jpg– Kristen tro är att i mig, i mitt hjärta som det heter, låta det kristna budskapet ligga till grund för allt jag anser vara av absolut, gudomligt, värde. Luther beskriver det här bra när han i Stora katekesen besvarar frågan om vad Gud är med orden ”en Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till”. Tro handlar om att ge Kristus den funktionen i mitt liv, inte den eventuella objektiva överensstämmelsen med en förmodad övernaturlig verklighet, svarar Tomas Walch.

Intresset upphörde nästan helt

THS rektor Owe Kennerberg motiverar arrangemanget med att den teologiska strömning som nätverket Kristen bortom Gud representerar, under en period, var en viktig del av luthersk teologi, internationellt såväl som inom Svenska kyrkan.

102682.jpg– Efter 1990-talets teologiska vändning bort från liberalteologin i vid bemärkelse och mot det postsekulära teologiska tänkandet, upphörde intresset för denna teologiska tradition nästan helt. När THS tackade ja till att vara medarrangörer till en dag då ljuset åter sattes på denna snarast bortglömda – trots tidigare inom svenskkyrklig teologi tidigare så centrala – teologiska strömning, var det för att högskolan såg en möjlighet att bidra till ett pågående teologiskt samtal där många röster får höras, säger Owe Kennerberg.

Läs också: Stefan Swärd kritiserar konferensen: Ligger långt ifrån klassisk kristen tro
 

Opererar på ett brett mandat

Vid THS, som ägs av Equmeniakyrkan, bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap.

102683.jpg– Det Equmeniakyrkan styr är i första hand pastorsutbildningen. Vi är också med och styr kring vilka utbildningar som ska finnas. Vi samarrangerar vissa fortbildningar och seminarier. Då kan vi som kyrka vara tydlig beställare. Vi styr dock inte över alla konferenser som arrangeras av högskolan, säger Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin till Dagen.

Vill inte befästa fördomar

Några problem med att ”Bortom det övernaturliga” arrangeras på THS ser hon inte. I stället poängterar hon vikten av samtal om, och granskning av, ideologier, idéströmningar, trostolkningar och handlingsmönster.

– Konferensen är en konferens som en teologisk högskola kan arrangera. Kyrkan har en annan utgångspunkt och grund som i Equmeniakyrkans fall finns i teologisk grund, säger Sofia Camnerin.

Vad tycker du om debatten om ”Bortom det övernaturliga”?

– Konferensen har inte ens ägt rum ännu. Det är bättre att gå dit och se vad det är innan vi befäster fördomar på bloggar och andra platser. Det som ur mitt och kyrkans perspektiv kan vara relevant i detta fall är inte att konferensen äger rum, utan med vilka vi samarrangerar konferenser och seminarier. En sådan diskussion kan vi behöva föra.

 

Fakta:

"Bortom det övernaturliga”

Konferensen består av fyra föredrag:

Teologin bakom ”Kristen bortom Gud” (Tomas Walch)

Traditionens resiliens (Sabina Koij)

Funktionell teism (Thomas Kazen)

Ansvar och flykt (Carl Gustaf Olofsson)

Dagen avslutas med en frågestund där Tomas Walch är moderator.