Nyheter

Nu blir Sebastian Stakset evangelist i Livets ord

“Det finns ett nytt missionsfält och det är Sverige”

Sebastian Stakset.
I början av 2019 blev Sebastian Stakset medlem i Livets ord. Nu kommer han att avskiljas som evangelist i och genom församlingens arbete.
– Jag känner gudsfruktan, förklarade han i samband med söndagens gudstjänst i Uppsala.

Efter att Livets ords förstepastor Joakim Lundqvist hade meddelat att han ska få en ny tjänst med större internationellt fokus var det dags för nästa nyhet – nämligen att Sebastian Stakset får ett oavlönat, men officiellt uppdrag som evangelist i församlingen.

– Han är en evangelist som ska sändas ut på fältet och det har också att göra med Sveriges kallelse, eller vår kallelse i Sverige, förklarade Jan Blom, som har fungerat som Livets ords förstepastor under det senaste året.

Därefter förklarade Sebastian Stakset själv vägen fram till det nya uppdraget.

– Allting började med att jag var ute och bad mycket för församlingen, för Janne, för Joakim, för ledarskapet, för alla och under den här tiden så förstod jag att Herren kallade in mig i församlingen. Jag är ju medlem, det här är min församling, men jag förstod att han kallade in mig.

Pratade med Ulf Ekman

Sedan följde flera samtal, först med Staksets hustru som sa ja, därefter med Carl-Gustaf Severin som också bekräftade kallelsen.

Därefter kontaktade Sebastian Stakset något oväntat Livets ord grundare Ulf Ekman, som lämnade församlingen 2014.

– Jag kommer aldrig att glömma vad Ulf sa, jag kände att det var en profetia rakt in i den här församlingen: “Sebastian, när Gud kallade oss till Ryssland så gällde det inte bara Ryssland utan det han kallade in oss var att besvara ropet från den stora nöden som fanns i det landet”.

– Och nu måste vår älskade församling öppna upp fönstren och höra ropen av nöd som kommer från våra egna bakgårdar, som kommer från Sverige, det finns ett nytt missionsfält och det är Sverige.

Efter att även ha pratat med Jan Blom och Joakim Lundqvist kände sig Sebastian Stakset trygg med att gå in i det nya uppdraget.

Leder fortsatt Heart for Evangelism

2018 startade Sebastian Stakset en evangelisationsorganisation, Heart for Evangelism. I en text på Facebook förklarar han att söndagens besked inte innebär att han lämnar detta arbete.

“Mitt första och primära uppdrag är att leda organisationen Heart och söka breda samarbeten för att hjälpa så många som möjligt.”

Han konstaterar också att Heart for Evangelism är en fristående organisation bestående av människor från olika kyrkor och samfund.

“Men vi tror starkt på att det är nyttigt att ha en församling som kristen. Jag kommer självklart ställa upp för församlingen som församlingen ställt upp för oss”, skriver han med syfte på Livets ord och församlingens stöd till Barmhärtighetens hus i Östervåla i Uppland som Sebastian Stakset och Heart for Evangelism har tagit initiativ till.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig