Debatt

Kan Nyans se nyanserat på det som sker i vår omvärld?

Slutreplik. Att jämföra västs sanktioner mot Ryssland efter anfallskriget mot Ukraina med hur väst agerar mot Israel och kalla det för hyckleri är mycket märkligt, skriver Kjell O Lejon.

Sead Busuladzic, styrelseledamot och ansvarig för Skåne för partiet Nyans, har svarat på min debattartikel (Dagen 19/5) om att man utifrån demokratiska perspektiv bör granska partiet Nyans. I detta svar ger han ett ypperligt prov på det han anklagar mig för, nämligen en selektiv historieskrivning.

Jag utgick från Nyans egen beskrivning på partiets hemsida och visade genom ett exempel på hur onyanserad framställningen är i den valda frågan: partiets syn på Israel. Busuladzic svarar (25/5) med uppgifter och blandade exempel som avslöjar ett historiebruk som till synes är genomsyrat av ett historiemedvetande med historierevisionistisk prägel.

Det är uppenbart att den västerländska kulturen, i vars mylla de moderna demokratierna vuxit fram, har andra källor än de som är förhärskande i de länder i vilka islam har en ledande ställning. I vår västerländska tradition talar vi ofta bildligt om tre källor: Athen, Rom och Jerusalem – men inte om Mecka.

Visserligen hade både Athen, som bidragit med politiskt filosofiskt tänkande, och Rom, med sitt civilrättstänkande, parallellt med detta en djupt problematisk etik och människosyn, men denna övervanns av den realistiska människosyn och etiska grund som kom till oss i judeo-kristen form från Jerusalem. Dessa tre källflöden, som under tidernas gång präglats och bearbetats utifrån kristet västerländskt tänkande, har skapat myllan i vilka våra västerländska demokratier vuxit fram. Genom den lutherska idétraditionen lades en stabil grund till våra nordiska välfärdsstater.

Samtidigt kan tilläggas att det tillflödet till dels hade rötter i, och hämtades från, den erövrade kristna lärdomsstaden Alexandria.

—  Kjell O Lejon

Hur ser det ut med demokratin i de stater där Mecka-traditionen slagit igenom? Återspeglas i dem den tolerans och det samförstånd som Busuladzic förespråkar?

Det är sant att det funnits influenser av islam i Europa. De har sin grund i väpnade attacker och övertaganden av tidigare kristna områden, från 630-talet och framåt – långt in i medeltiden. Det finns fortsatt ett starkt inslag av islam i Mellanöstern och Nordafrika, men återigen: Hur ser det ut med demokratin i dessa delar av världen?

Jodå, muslimerna behöll makten i södra Spanien en tid, och det ska nämnas att det fanns ett kunskapstillflöde ifrån muslimskt håll. Samtidigt kan tilläggas att det tillflödet till dels hade rötter i, och hämtades från, den erövrade kristna lärdomsstaden Alexandria.

Busuladzic menar att jag skönmålar Israel, bland annat för att jag benämnde staten som Mellanösterns “enda demokrati”. Återigen får vi då även ställa oss frågan om hur det står till med den demokratiska utvecklingen i de palestinska områdena? Trots massiv stöttning utifrån, och med långvariga ständiga mångmiljardstöd, ser den inte så lyckosam ut.

Terrorgruppen Hamas regerar i Gaza och missilerna regnar allt som oftast över Israel. Terrorattackerna inne i Israel utförda av palestinier är många och några ligger mycket nära i tiden. Och hur ser det ut med korruptionen på Västbanken?

Har Israel dödat 46 journalister, som Busuladzic påstår? Vi kan med lite efterforskning konstatera att The International Federation of Journalists (IFJ) som sedan 1990 publicerat siffror över dödade journalister, i sin rapport White Paper on Global Journalism, inte omnämner det Busuladzic påstår.

Uppgiften nämns på en annan IFS-sida, men den finns alltså inte medtagen i Vitboken. Den bottnar i anklagelser. I en IFJ:s rapportering vad gäller Israel (april 2022) finns en annan anklagelse om att israeler skjutit ihjäl fyra journalister i samband med oroligheter på Gazaremsan. Men vi vet de facto ännu inte vem som ligger bakom detta förfärliga brott. I vissa fall får IFS uppgifter från det starkt Israelfientliga Palestinian Journalists’ Syndicate (PJS).

I ett nyligen uppmärksammat fall har Al-Jazeera tillsammans med den palestinske hälsoministern anklagat Israel för att ha mördat den amerikansk-palestinska journalisten Shireen Abu Akleh, men när Israels försvarsminister ville inleda en utredning och begärde att få kulan som dödade Abu Akleh, så vägrade den palestinska myndigheten att delta i utredningen. Det skulle onekligen behövas oberoende utredningar när det gäller de anförda anklagelserna.

Det farligaste landet för journalister att befinna sig i är enligt IFS Irak. Bland de tio farligaste länderna återfinns även Pakistan, Syrien, Somalia och Afghanistan.

Busuladzic väljer i sammanhanget att i en mycket märklig jämförelse med Israel hänvisa till Ryssland och därvid kalla västs sanktioner mot detta Ryssland, efter anfallskriget mot Ukraina, för hyckleri. Vad säger det om Busuladzics och Nyans förmåga att se nyanserat på det som sker i vår omvärld?

Det sker även en hel del som av många uppfattas som oroväckande och/eller extremt inom vårt lands gränser, oavsett var man befinner sig på den politiska skalan. Få ifrågasätter i dag att vi behöver mer kunskap om bevekelsegrunder för radikalisering och extremism. Men detta behov finns även gällande det som kan tyckas vara relativt oförargliga partibildningar.

Att Nyans partiledare Mikail Yüksel vill lägga ner Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), som arbetar mot våldsbejakande extremism och kriminalitet i vårt samhälle, belyser kanske den situation jag försöker påtala och understryker i så fall vikten av mina anförda frågor än tydligare.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig