INNEHÅLL FRÅN LJUS I ÖSTER
Bombhot mot kyrka
Jean Vanier
Mobbning mot kristna elever