Nyhemsveckan

INNEHÅLL FRÅN IBRA

ANNONS | Många länder har varit helt stängda och det har varit svårt att nå nya människor. IBRA har i många år arbetat i Jemen, och med media som verktyg sprids evangeliet.

Torpkonferensen

Equmeniakyrkans ledarval

Pastorers arbetsmiljö

EU-valet

Nya avsnitt från Dagens poddar

Läs senaste numret av eDagen: