21 april 2021

En tidning på kristen grund


Unga och kyrkan

LP-verksamheten nysatsar på familjehem

I ett försök att erbjuda ett alternativ till institutioner tar LP-verksamheten tillsammans med Pingst ett grepp för att få fram fler familjehem och kontaktfamiljer.