27 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Kristofer Wennerström: Equmeniakyrkans process är elitistisk och odemokratisk

Processen inför valen på Equmeniakyrkans kyrkokonferens är elitistisk och odemokratisk och har haltande biblisk förankring, skriver Kristofer Wennerström.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Med anledning av stundande kyrkokonferens i Equmeniakyrkan vill jag som gräsrot uttrycka min åsikt inför kommande kyrkoledarval. Kyrkostyrelsens förberedelse av valet har väckt kritik. Intervjun med kyrkostyrelsens ordförande i Dagen (Equmeniakyrkans styrelse: Därför nominerar vi bara tre kandidater, 24/7) kan sammanfattas med att man "efter mycket bön och prövning" vaskat fram tre kandidater, att man har stort förtroende för den egna processen och att "det gäller hålla isär process och person". Därtill kan man på kyrkans hemsida läsa mer om hur kyrkostyrelsen argumenterar.

Av följande skäl sällar jag mig till kritikerna:

För det första. Kyrkostyrelsens process ter sig elitistisk. Intervjun och texten på hemsidan har ett tonfall som oroar mig. Budskapet är: "Vi vet vilka frågor som bör ställas i processen." Helt tydligt anser man sig också sitta inne med alla rätta svaren då man inte blygs över att sortera bort 90 procent av de nominerade.

Kyrkostyrelsen uppvisar en övertro på sin förmåga att intervjua fram rätt kandidater. Det är väl känt att intervjuare lätt överskattar sin egen förmåga och att det är lätt att ta miste på personlighet på grund av vad man själv bär med sig i bagaget. Tilltron till new public management-kulturen lyser igenom. Samma omänskliga, kroppslösa kultur går också att beskriva med Magnus Malms ord ”new public punishment". Även vilka man väljer ter sig elitistiskt, här premieras erfarenhet från olika maktsfärer samt enbart storstadsperspektiv .

För det andra. Processens bibliska förankring haltar. Kyrko­styrelsens kandidater är resultatet av "mycket bön och prövning". Bra att man ber men hur ska man tolka "prövning"? Min tolkning blir att man menar att man fått profetisk vägledning när man bett och det är det man prövat. Men profetiskt tilltal ska prövas av dem som står utanför och inte av de jäviga, i detta fall kyrkostyrelsen själv.

Prövningen ska ske utifrån bibelordet. Jesus kallade en brokig skara lärjungar utifrån uppmaningen ”följ mig”. Den kanske brokigaste och yvigaste av dem alla, Petrus, gjorde han till den kommande kyrkans första ledare. Åtskilligt vet vi om Petrus tillkorta­kommande. Om någon hade intervjuat Petrus på påskafton – tror ni han hade fått jobbet? Vad frågade Jesus? "Älskar du mig?" Han frågade det dessutom tre gånger, det vill säga det är en central fråga i en kort intervju! Apostlarnas process för att ersätta Judas är att utse två kandidater (dubbelt så många som behövs), be om vägledning och sedan kasta lott.

Liknar kyrkostyrelsens process den bibliska? Jag är mer än tveksam. Jag tycker bön och omröstning är bättre men även att be och kasta lott om sex kandidater hade varit bättre än nuvarande ordning där allt är förutbestämt in i minsta detalj.

Av frukten känner vi trädet. Bland det sista Jesus gör före korsfästelsen är att tvätta lärjungarnas fötter, ledaren är beredd att tjäna och intar ett underifrån perspektiv och han anger att det ska vara ett mönster för efterföljarna. Kan man beskriva kyrkostyrelsens agerande med ett sådant perspektiv? Snarare tvärtom, man placerar Gud på avbytarbänken, man prövar själv sitt eget profetiska tilltal och håller ängsligt och krampaktigt i makten så att inget får gå fel i valet. Det totala kontrollbehovet lyser igenom och man brister i överlåtelse.

Läs också Frida Park: Ny kyrkosyn i Equmeniakyrkan väcker frågor

För det tredje. Tillvägagångssättet är djupt odemokratisk eftersom kyrkostyrelsen uppenbart och av oklara skäl inte vågar förlita sig på en öppen demokratisk process där ombuden får ta ställning till exempelvis sex stycken kandidater som tydligt och i god tid varit tillgängliga för frågor och fått redogöra för sin vision. Visst är det rimligt att banta ner gruppen på 29 nominerade, men inte med 90 procent utan maximalt med 80 procent. Om vi skulle fråga några högstadieelever om de med ett ord kan beskriva ett valsystem med val till tre positioner där det bara finns tre personer att rösta på, misstänker jag att tio av tio skulle svara diktatur.

Kyrkostyrelsen har dessutom publicerat en egen film för sina kandidater. Associationen blir inte svagare, då även diktaturer brukar omge sig med ett propagandamaskineri. Runt om vår värld kämpar människor dagligen för att få uttrycka sin vilja och sin demokratiska rättighet, vissa är beredda att ge sitt liv för att uppnå sina rättigheter. Av omsorg om vår nästa behöver vi alla vara noggranna med att inte göra demokratiska val som vi deltar i till ett spel för galleriet.

Det förfarande som kyrko­styrelsen valt hotar att skada vår kyrka och leder till misstro och till misstänksamhet om att det finns dolda agendor och att maktspelet är viktigare än omsorgen om vår gemensamma kyrka. Jag förväntar mig att kyrkostyrelsen i god tid före kyrkokonferensen presenterar frågor och svar för samtliga fyra kandidater.

Kristofer Wennerström, specialist i allmänmedicin, medlem i Equmeniakyrkan i Dals-Ed

Läs mer Equmeniastyrelsen svarar: Vi håller demokratin högt

Fler artiklar