Olika traditioner berikar vår tro

Sofia Camnerin och Arne Fritzon resonerar om försoningen och söker vägar till förståelse och mening. Det är vad vi vill att vårt kyrkosamfund ska göra – hålla en teologisk debatt levande där det är tillåtet att pröva sina tankar. Där det mest väsentliga är relationen till Jesus Kristus, viljan till efterföljelse och att hitta en tro som bär.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

 

Den typen av argumentation som nätverket för klassisk baptism och kristen tro framför verkar vid en första genomläsning vara saklig och det är lockande att hålla med.

Är inte Gud allsmäktig? Det är väl självklart att vi alla är syndare?!?

Att hävda sig stå på sanningens sida är ett ganska stort anspråk. För att tala om och söka sanning och äkthet behövs en ödmjuk inställning och vilja till dialog.

Men det inlägg som nu gjorts i tidningen Dagen visar inte på en god vilja att söka tillsammans. I stället gör de en värderande tolkning av en människas tro och teologi med ett tydligt mål att framställa den som obiblisk och att den saknar trofasthet mot Jesu ord.

I vårt sammanhang måste det finnas öppenhet att ha en diskussion om de allra svåraste frågorna i kärnan av den kristna tron. För alla som brottas med sin tro är det livsnödvändigt med ett öppet klimat som tillåter både tro och tvivel, där man både lyssnar och vägleder. För övrigt bör den som vill kalla sig klassisk baptist känna till att kärnan i den baptistiska församlingsrörelsen hela tiden har varit att vi i vår gemenskap svettas över bibelordet tillsammans.

Från nätverkets inlägg kan vi inte annat än dra slutsatsen att det finns frågor som inte får ställas – att det finns problem som inte får komma upp till ytan. Men Gud är försoningens och enhetens väg. Rädsla och splittring har en annan herre och rädsla finns inte i kärleken, som är Gud.

Vi kan bara tala för oss själva, men att få ett Paulus-citat riktat till sin kyrkoledare och sitt sammanhang som innehåller ord som avfaller och vänder er till ett annat evangelium känns djupt kränkande. Vi är stolta över att ha bildat en kyrka som kan rymma fler uppfattningar än vår egen tradition. Det berikar oss och vår tro.

Karin Wiborn, Lars Dalesjö och Sören Carlsvärd, tidigare Svenska baptissamfundet

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Att hålla modet uppe i isoleringen
Scouterna i Kärda Alliansförsamling överraskade de äldre med sång
Foto: Privat
Foto: Privat
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo