Bidrag till samfund inget instrument för lärokontroll

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Så var det tisdag igen. Vart tar veckorna vägen? Någon som vet?Tisdag betyder extra debattutrymme i Nya Dagen. Det behövs. Engagemanget är stort. Åtminstone i vissa frågor. Även denna vecka fortsätter diskussionen om hur kristna ska förhålla sig till alkohol.Bernt Emanuelsson var sekreterare åt den arbetsgrupp som 1998 såg över statens stöd till trossamfund. Hans information om innehållet i förarbetena till lagen är intressant. Där framgår tydligt att statsbidragen inte får användas som instrument för korrigering av ett samfunds tro och lära. Läs hans artikel på sidan 11!Helt klart har uppropet i Dagens Nyheter den 18 januari, där bland annat ärkebiskop KG Hammar manade EU att bryta sitt handelsavtal med Israel, väckt starka känslor. Vi har också kritiserat uppropet på ledarplats i vår tidning. Det gynnar knappast fredsprocessen.I dag publicerar vi ett öppet brev till Svenska kyrkan där en rad personer – de flesta med judisk bakgrund, men även andra – tar avstånd från uppropet och menar att en ärkebiskop i Svenska kyrkan inte ska låna sig till ensidiga politiska utspel av det här slaget. ”Svenska kyrkan som kristet trossamfund ger därmed i praktiken officiellt stöd för anti-judiska sanktioner”, skriver undertecknarna.Det är hårda ord. Officiella representanter för Svenska kyrkan är naturligtvis välkomna att svara här i Nya Dagen. Gärna ärkebiskopen själv. Christian Braw – präst, teolog och författare – skriver om rabaldret kring den så kallade missionsprovinsen. Det får mig att tänka på en intervju med Lena Artman i söndagens DN. Hon är en av åtta kvinnor styrelsen för Svenska kyrkans fria synod.Reportern frågar varför de som upplever sig förföljda inom Svenska kyrkan inte bara lämnar och bildar ett eget samfund. Lena Artman svarar med en motfråga:”Om man nu är för det som varit kyrkans tro i 2 000 år, i alla länder där kristen tro finns, och om några då säger att det gamla inte gäller längre, är det då inte rimligt att bevisbördan faller på dem som vill det nya?”Det kan man ju fundera på. Och samtala om. Varför inte här på Nya Dagens debattsidor? 

Läs mer om Missionsprovinsen

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner