Gör kyrkan till en trygg plats fri från övergrepp

Vi vill uppmana alla kyrkliga ledare, engagerade och involverade – inklusive oss själva – att anta de utmaningar som metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset. Det skriver de två kyrkliga metoo-uppropen #sanningenskagöraerfria och #vardeljus tillsammans med flera organisationer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi vill att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn ska vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa. Under metoo-rörelsen har de två kyrkliga uppropen #vardeljus och #sanningenskagöraerfria tydligt visat att så inte alltid är fallet eftersom sexuella trakasserier och övergrepp sker i både kyrkor och andra kristna sammanhang.

Sexuella övergrepp är ovälkomna sexuella handlingar som kan uttryckas i både ord och handling. De kan betraktas både som enskilda händelser och som delar av ett strukturellt problem. Trots att såväl kvinnor som män kan vara både utsatta och förövare framträder ett tydligt mönster av ett strukturellt uttryck för mäns våld mot kvinnor. Detta tar vi på stort allvar.

Kyrkan är både en mötesplats och en arbetsplats, vilket innebär särskilda utmaningar. De övergrepp som sker tar sig därför många olika uttryck. Utsatta och förövare finns bland både anställda, engagerade och besökare. Övergrepp sker i kyrkorum, på ungdomsläger, i själavård, i barngrupper, på resor och konferenser. I strävan att göra varje kyrkligt sammanhang till en trygg plats måste vi bli bättre på att förebygga och bemöta både enskilda händelser och strukturer.

Vi vill uppmana alla kyrkliga ledare, engagerade och involverade – inklusive oss själva – att anta de utmaningar som metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset:

  • Utmana självbilden att ”det sker inte här”. Våga att ärligt och ödmjukt belysa vad som sker i just ditt sammanhang.
  • Använd de resurser som finns för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp. Till exempel SKR:s skrift Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer.
  • Följ svensk lagstiftning. Försök inte att själva lösa problem som enligt svensk lag ska anmälas till polisen.
  • Gör anställda och ideella medvetna om att sexuella övergrepp kan ske i kyrkans alla olika sammanhang. Kyrkan har ansvar för att skydda barn och unga, har arbetsgivaransvar för anställda och ansvar att undersöka ideella ledares bakgrund. Ta detta ansvar på allvar.
  • Samtala om de härskartekniker och strukturer som finns i dina kyrkliga sammanhang. Medvetandegör hur ni behandlar varandra.
  • Samtala om de teologiska övertygelser som finns i dina kyrkliga sammanhang. Många har vittnat om att teologiska argument om förlåtelse, försoning och kristen enhet används för att tysta ner och skambelägga den som utsatts för sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang.
  • Uppmana kyrkliga ledare att tydligt ta ställning och markera att dessa frågor är viktiga.

Vi är övertygade om att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn kan vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa. Vi är övertygade om att vi kan förändra den tystnadskultur som många vittnar om att de mött i kyrkliga sammanhang. Vi tror att den bästa vägen dit är att våga låta ljuset lysa över både det som är vackert och det som är trasigt. Vi tror, som Jesus sade, att sanningen ska göra oss fria.

#Sanningenskagöraerfria

#Vardeljus

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

EQ Kvinna, Kvinnor i Svenska kyrkan

Justitia et Pax – Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms Katolska Stift

Justitia et Pax Jämställdhetsråd

Frälsningsarméns Kvinnoorganisation

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.